Tổ Chức Cho CBCNV Xí nghiệp In/ Nhà máy Z176 đi nghỉ mátChào mừng thành công Đại hội Công đoàn cơ sở Xí nghiệp nhiệm kỳ 2017-2022,  đồng thời động viên sự nỗ lực cố gắng của tập thể CBCNV thời gian vừa qua, từ 28/6/2017 tới 30/6/2017 Xí nghiệp tổ chức kỳ nghỉ mát năm 2017 tại Sầm Sơn -Thanh Hóa (tại Đoàn An dưỡng 296).Tham gia kỳ  nghỉ mát có 86 người là CBCNV và thân  nhân. BCH Công đoàn Xí nghiệp tích cực chủ động xây dựng kế hoạch, báo cáo Chỉ huy; phối hợp với các Ban, PX, các tổ chức quần chúng chuẩn bị chu đáo, chi tiết kế hoạch tổ chức kỳ nghỉ mát, đồng thời đảm bảo tiến độ thực hiện các đơn hàng đang triển khai tại đơn vị.

(Tập thể CBCNV Xí nghiệp In/ Nhà máy Z176 tại khu nghỉ mát Sầm Sơn-2017)

Đã tổ chức tổ chức nhiều  hoạt động tập thể phong phú, sôi động, đoàn kết, vui vẻ  tại nơi nghỉ mát như: Tổ chức sinh nhật tập thể cho các đồng chí sinh nhật vào cuối tháng 6/2017, trong tháng7/2017: giao lưu văn nghệ các bộ phận, gia đình; gặp mặt, trao phần thưởng  theo thành tích học tập cho các cháu con CBCNV; tổ chức thi đấu thể thao (kéo co) và có phần thưởng động viên kịp thời...

Kỳ nghỉ mát diễn ra trong không khí vui vẻ, đoàn kết, xây dựng và an toàn. Các CBCNV không có điều kiện tham gia, trong thời gian tổ chức nghỉ mát đã  bám máy, bám việc, tích cực chủ động tham gia sản xuất, hoàn thành tốt các đơn đặt hàng đã nhận, bảo vệ đơn vị  an toàn tuyệt đối.