Hội nghị Sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ SX-KD 6 tháng cuối năm 2017Ngày 15/7/2017 Xí nghiệp In tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ SX-KD 6 tháng cuối năm 2017. Chỉ đạo Hội nghị : Đ/c Thượng tá Đỗ Tất Thành, Phó Giám đốc Nhà máy Z176, Giám đốc Xí nghiệp In. Tham dự Hội nghị có :Thượng tá Nguyễn Thị Chanh-Phó Giám đốc Xí nghiệp ; đại biểu đại diện các phòng chức năng  Nhà máy: Phòng Kế hoạch, Phòng Chính trị, Phòng Cơ điện và 72 CBCNV Xí nghiệp In.

(Đ/c Thượng tá Đỗ Tất Thành phát biểu tại Hội nghị)

  Tại Hội nghị, Thượng tá Đỗ Tất Thành,Giám đốc Xí nghiệp đọc báo cáo trung tâm: đánh giá các kết quả đạt được, các tồn tại, nguyên nhân thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, mục tiêu, biện pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

(Các vị đại biểu cùng toàn thể CBCNV trong Xí nghiệp In tại hội nghị)

 Giám đốc Xí nghiệp và Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp đồng điều hành tham luận tại Hội nghị. Đã có 9 tham luận của các ban, phân xưởng, đại diện công nhân trực tiếp sản xuất. Các tham luận mang tính xây dựng cao, phân tích làm rõ thêm những khó khăn vướng mắc tại Xí nghiệp, đề xuất các giải pháp cần triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017.

(Đ/c Thượng tá Nguyễn Thị Chanh phát biểu làm việc tại hội nghị)

Hội nghị trở thành một diễn đàn mở thật sự khi  Giám đốc Xí nghiệp kết luận các  ý kiến tham luận, trọng tâm xoay quanh vấn đề nóng, các nội dung còn thiếu, còn yếu  trong các khâu quản lý, công đoạn  sản xuất.

(Một số hình ảnh các Đ/c CBCNV trong Xí nghiệp phát biểu tham luận)

 Tại Hội nghị, cơ quan chính trị Xí nghiệp đã phát động thi đua xây dựng văn hóa doanh nghiệp với những nội dung sát thực; nhận được hưởng ứng tích cự của toàn thể CBCNV.  Ban Giám đốc, đại diện các Ban, Phân xưởng, các tổ chức quần chúng cùng ký cam kết thi đua thực hiện tốt nội dung xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại đơn vị

  So với trước đây, Hội nghị lần này có sự thay đổi căn bản về cách thức tổ chức, từ việc bố trí chương trình, đề dẫn, định hướng phát biểu tham luận trọng tâm, trọng điểm, bỏ bớt các nội dung rườm rà hoặc chỉ tập trung báo cáo, thống kê các kết quả đạt được; đã tập trung vào những nội dung còn hạn chế, tồn tại về công tác quản lý chất lượng;tham gia phát biểu nhiều đồng chí là trợ lý, công nhân trực tiếp, các ý kiến  phát biểu sát thực với công việc đang thực hiện của người tham luận.

  Hội nghị diễn ra trong không khí trách nhiệm, đoàn kết, xây dựng./.