Đại hội Công đoàn cơ sở Xí nghiệp In nhiệm kỳ 2017-2022Ngày 24/6/2017, Công đoàn cơ sở Xí nghiệp In tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên công đoàn nhằm đánh giá thực trạng phong trào công nhân lao động; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐCS Xí nghiệp nhiệm kỳ 2012-2017, Nghị quyết của công đoàn cấp trên, xác định mục tiêu, phương hướng công tác Công đoàn và phong trào công nhân  nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đại hội cũng là diễn đàn để đoàn viên công đoàn Xí nghiệp In thể hiện tinh thần sôi nổi, chủ động, đoàn kết, sáng tạo và bày tỏ khát vọng, quyết tâm cống hiến trí tuệ, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện,  góp phần xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.

Đại hội vinh dự được đón: Đồng chí Đại tá Quách Đình Khoa - Bí thư Đảng ủy; Chính ủy Nhà máy Z176; Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Kiên - Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Nhà máy Z176, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Z176; Trung tá Nguyễn Tiến Giáp - Đại biểu Ban Công đoàn/ Cục Chính trị /Tổng cục CNQP Quốc phòng.

(Đ/c Đại tá Quách Đình Khoa - Bí thư đảng ủy, Chính ủy Nhà máy Z176 phát biểu tại Đại hội)

Thượng tá Đỗ Tất Thành- Phó Giám đốc Nhà máy, Giám đốc Xí nghiệp dự và tham gia chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội còn có đại diện BCH Đoàn thanh niênXí nghiệp, BCH Hội Phụ nữ Xí nghiệp, Trưởng các ban, quản đốc Phân xưởng và  71 đoàn viên công đoàn.

(Đ/c Thượng tá Đỗ Tất Thành - Phó giám đốc Nhà máy, Giám đốc Xí nghiệp In dự và tham gia chỉ đạo Đại hội)

Đại hội bầu đoàn Chủ tịch đại hội gồm  các đồng chí Trần Quốc Nam, Nguyễn Văn Ngân và đồng chí Nguyễn Thị Lan; Thư kí Đại hội là  đồng chí Nguyễn Thị Phượng. 

(Đoàn chủ tịch làm việc tại Đại hội Công đoàn cơ sở Xí nghiệp In)

Đã có 03 tham luận  đại diện cho các tổ công đoàn đóng góp với Báo cáo của BCH, trong đó có ý kiến tham luận quan trọng của đoàn viên công đoàn Đỗ Tất Thành - Giám đốc Xí nghiệp. Các tham luận mang tính xây dựng cao, đã tập trung làm rõ nội dung: Báo cáo tổng kết công tác công đoàn và phong trào công nhân công đoàn cơ sở Xí nghiệp nhiệm kỳ vừa qua đồng thời đóng góp nhiều ý kiến tích cực nhằm xây dựng Công đoàn cơ sở trong nhiệm kỳ mới.

Tại Đại hội đã có 02 ý kiến tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo của Cục Chính trị trình Đại hội Công đoàn Tổng cục lần thứ VIII. Về cơ bản các ý kiến tham gia thảo luận được chuẩn bị chu đáo, có sự đầu tư nghiên cứu sâu, tập trung vào những vấn đề trọng tâm theo gợi ý, hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, có sự liên hệ với tình hình thực tiễn của Công đoàn cơ sở Xí nghiệp để tập trung phân tích, nhấn mạnh và làm rõ thêm các nội dung trong dự thảo Báo cáo.

Về đóng góp ý kiến dự thảo sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam: Có 01 ý  kiến phát biểu tại Đại hội; đã bám sát những vấn đề trọng tâm theo gợi ý, hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, có sự đầu tư nghiên cứu và có liên hệ với tình hình thực tiễn của Công đoàn hiện nay, trong đó đã thống nhất cao với các ý kiến tham gia của các ĐVCĐ trong Xí nghiệp; không có ý kiến bổ sung hoặc đề nghị sửa đổi dự thảo Điều lệ. Trong nội dung tham luận, đã phân tích, làm  rõ thêm các nội dung được trình bày trong dự thảo và trong Hướng dẫn số 611/HD-TLĐ ngày 26/4/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đại hội đã nhất trí 100% với nội dung dự thảo văn kiện của Đại hội Công đoàn cơ sở và  kết luận của Chủ tịch Đoàn về các báo cáo tham luận tại Đại hội đóng góp với: báo cáo của BCH CĐCS nhiệm kỳ 2012 - 2017 trình Đại hội; Tự kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ 2017-2022; Báo cáo của Cục Chính trị trình Đại hội ĐB Công đoàn Tổng cục lần thứ VIII; tham gia sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn  Việt Nam

Đại tá Quách Đình Khoa, Chính ủy Nhà máy- thay mặt lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy  phát biểu chúc mừng, ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực và những thành tích những mặt đã làm được của cán bộ, đoàn viên công đoàn Xí nghiệp In nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ rõ những tồn tại yếu kém cần khắc phục, định hướng các hoạt động của Công đoàn cơ sở Xí nghiệp trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Xí nghiệp In nhiệm kỳ 2017-2022  gồm 05 đồng chí: Trần Quốc Nam, Nguyễn Văn Ngân, Dương Viết  Lĩnh , Nguyễn Thị  Phượng, Vương Toàn Hoàng.

Đại hội đã  bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Tổng cục lần thứ VIII gồm 02 đồng chí: Đ/c  Trần Quốc Nam, đ/c Đỗ Thị Dậu; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội ĐB Công đoàn cơ sở Z176 chính thức gồm 4 đ/c : Nguyễn Thị Chanh, Trần Quốc Nam, Nguyễn Văn Ngân, NguyễnThị Phượng ; đồng chí Đỗ Văn Tám được bầu làm đại biểu dự khuyếtư

(Một số hình ảnh đẹp tại Đại hội Công đoàn cơ sở Xí nghiệp In)

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội với  71 / 71 đại biểu tán thành.

Đại hội diễn ra trong không khí trang trọng, dân chủ, đoàn kết, xây dựng./.